Algemene Voorwaarden

Voorwaarden / annuleren / herroepingsrecht

Je inschrijving kan tot een maand voor aanvang kosteloos afgezegd worden. Binnen 24 uur na inschrijving kun je de workshop kosteloos annuleren. Tussen een maand en 2 weken voor aanvang ben je 50% van het bedrag verschuldigd. Binnen 2 weken voor aanvang afmelden is het hele bedrag verschuldigd. Na inschrijving niets laten horen of niet gebruik maken van de workshop ontslaat je niet van je betalingsverplichting. Uiteraard zullen we ons best doen vervanging te vinden en dan bent u niks verschuldigd.

Omdat in veel gevallen de workshops maatwerk zijn, vervalt het herroepingsrecht. (Voor een aantal workshops houden we een selectie of auditie) De andere workshops vallen onder vrijetijdsbesteding (art. 7:46i lid 3 BW)   Hierdoor vervalt normale herroepingsrecht.

Mocht de deelnemer willen deelnemen aan een vervolg workshop dan gelden hiervoor dezelfde voorwaarden. De mondelinge toezegging voor eventuele vervolg workshops is bindend, hierover ontvangt u altijd een bevestiging. De Toneelmeester kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade aan kleding en/of het oplopen van lichamelijk letsel.